صدای امریکا

۱۳۹۶ مهر ۲۷, پنجشنبه

حملۀ گروهی طالبان بر مرکز ولسوالی اندر غزنی 

به گفتۀ مقامات جنگ شدید هم اکنون در ولسوالی اندر غزنی جریان دارد

زنده یاد مرحوم رازق فانی 

از فراز نشیب ها 

آيا خمـــيده قامتــــان !
آيا ز تـــرس محتسب بــــه ســجــده ســر نهــــاده گـــــان !
چه سالـــها کـــه در اطاعـــت خدا و سایـــــــــــه خدا
          کـــمان قامت شمــا خميده مانــد
           و هـــای هــــای روح تــان  
 بـــه اوج آســـــمان رسیـــد و ناشنیــــده ماند
و از نمـــاز های بی حضــــور تـــان
چه غـــرفــه هــــا کـــه در بهـــشت نــا خزيده ماند.          

آیا سوسیالیسم کسالت‌ بار است؟
ژاکوبن
• امکانِ سوسیالیسم تجربه‌ای سترون نبود که مشتی تئوریسین هدایتش کرده باشند؛ بلکه مخلوقِ آشفته و ترس‌آورِ ده‌ها میلیون نفر از مردمی بود که با تمامی مهارت‌ها، نقص‌ها و روان‌رنجوری‌هایی که از زندگی در عصرِ کاپیتالیسم حاصل کرده بودند دست اتحاد به یکدیگر داده بودند، آن‌ها در میانه ی اوضاع وحشتناکِ فقر و جنگی که کشورشان را تکه پاره کرده بود راه جدیدی برای اداره ی جامعه و رفتار با یکدیگر یافته بودند. آن‌ها از هر جهت ویران شده بودند اما نشان دادند که سوسیالیسم امکانی واقعی است، نه رویایی آرمانشهری که که با نیازهای انسان جور درنمی‌آید ...

۱۳۹۶ مهر ۲۶, چهارشنبه

در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر

• در آستانه ی یکصدمین سالگرد انقلاب ۱۹۱۷ اکتبر ایستاده ایم؛ به این مناسبت اخبار روز ویژه نامه ای تهیه کرده است که در آن گفتگوهایی با مانولو مونِرِوّ، عضو رهبری پودموس اسپانیا، سعید رهنما، پرویز صداقت، محمد قراگوزلو، محمد مالجو، مهرداد وهابی و ناصر مهاجر و سهراب مبشری را خواهید خواند ...


"مانولو مونِرِوّ" عضو رهبری پودموس و نماینده پارلمان اسپانیا
انقلاب اکتبر پیاده روی فرحبخش در گذرگاه تاریخ نبود

• بلشویکها ناظر بودند در غرب چگونه انقلابات شکست می خورد از جمله در آلمان، در این شرایط چه میبایست میکردند؟ تسلیم می شدند و همه تلاشها را رها می کردند؟ نپ اولین نشانه تلاش برای مقابله با آن بود. اولین سیاست اقتصادی، در عین حال بیانگر آن بود که راهی سخت و طولانی را در پیش دارند ...
طبقه کارگر تنها سوژه وعامل گذار از سرمایه داری نیست 
سعید رهنما

• ایجاد کشور شوراها به رغم تمامی مشکلات، موفقیت های بزرگی به همراه داشت، از جمله شکست فاشیسم و کمک به تشکیل یا تقویت جنبش های کارگری و ملی در جهان. از این نظر قطعا بزرگترین رویداد تاریخ سوسیالیسم است، اما این انقلاب به هیچ وجه نمی تواند الگوئی برای چپ سوسیالسیت امروزی باشد ...

تحفق «امید اکتبر» در گرو فرارفتن از الگوهای چپ قرن بیستمی است

پرویز صداقت

• درس مهم اکتبر تأکید بر امیدی است که انقلاب اکتبر با خود داشت و سپس ضرورت فرارفتن از «اکتبر» و پارادایم‌های چپ قرن بیستمی. به این دلیل که علاوه بر جریان اصلی چپ انقلابی، پارادایم‌های چپ سوسیال‌دموکرات و اصلاح‌طلب نیز نتوانست الگوی پایداری برای گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری فراهم سازد ...

دستاوردهای انقلاب اکتبر قابل انکار نیست
محمد قراگوزلو
• اساسا مگر تا زمانی که در جامعه نابرابری و فقر وجود دارد امکان بایگانی کردن و به تاریخ سپردن انقلاب وجود دارد؟ آن هم انقلاب اکتبر که اگر چه به عنوان نخستین تجربه ی سوسیالیستی شکست خورده است اما کیست که دستاوردهای حیرت انگیز آن در ایجاد برابری میان زنان و مردان و تلاش برای تاسیس دنیایی بهتر را انکار کند؟ ...

انقلاب اکتبر: یک گام به پیش، دو گام به پس

محمد مالجو

• بهترین شیوه‌ی گذار از وضعیت غیردموکراتیک در منظر چپ باید عبارت باشد از تلاش برای گذارِ دموکراتیکِ حتی‌المقدور مسالمت‌آمیز با تکیه بر تقویت جنبش‌های مردمی و ائتلاف‌شان با یک‌دیگر و نیم‌نگاهی به فرصت‌های سیاسیِ حاصل از شکاف در طبقه‌ی سیاسی حاکم ...

انقلاب اکتبر به فردای بشریت تعلق دارد
مهرداد وهابی - ناصر مهاجر
• انقلاب اکتبر تنها مبشّر عصر تازه‌ای در باختر نبود. این انقلاب مشعل بیداری خاور نیز شد و مسئله‌ی انجام اصلاحات بورژوا دموکراتیک را به اتکای طبقات پایینی، به ویژه دهقانان و کارگران مطرح کرد. بدین‌سان انقلاب نه تنها در متروپل، بلکه در مستعمرات نیز فعلیت یافت ...
انقلاب اکتبر و ایران
سهراب مبشری
• بلافاصله پس از انقلاب اکتبر، حکومت جدید، فرمان لغو کلیه قراردادهای نابرابر روسیه تزاری را صادر کرد. چند هفته بعد، فراخوان دولت شوروی خطاب به «مسلمانان زحمتکش روسیه و شرق» انتشار یافت. در این فراخوان تصریح شد که قرارداد ۱۹۰۷ میان روسیه و بریتانیا که تقسیم ایران به منطقه نفوذ را رسمیت بخشیده بود لغو شده و بی اعتبار است ...

همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟
چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید!
رضا جاسکی
• آنچه که مسلم است، همبستگی همانند دموکراسی از جمله ی کلمات مثبتی محسوب می‌شوند که اکثر افراد راجع به آن حرف می‌زنند، اما مفهوم دقیق آن بسیار کمتر از دموکراسی مشخص است. مدت‌های مدید، بحث در مورد مفاهیم عامی چون ازادی، برابری، عدالت ادامه داشته است اما کمتر در مورد همبستگی بحثی صورت می‌گیرد. آیا این بدان معنی است که ما درک یکسانی از همبستگی داریم؟ ...
 
ماهیت شوروی چه بود؟
مارسل فن درلیندن، ترجمه‌‌ی کاووس بهزادی
• سوسیالیسم باید در درجه‌ی نخست نه از جنبه‌ی اقتصادی بلکه از جنبه‌ی سیاسی هویت‌یابی شود. تنها زمانی که طبقه‌ی کارگر قدرت دولتی را تصرف کرده باشد، از توانایی ریشه‌کن کردنِ فرهنگ و تعلیم و تربیت بورژوایی برخوردار است. در صورتی که این مبارزه شکست بخورد یا این که به سرانجام قطعی نرسد، بورژوازی جدیدی شکل می‌گیرد که قدرت دولتی را دوباره در دست خواهد گرفت. ...
                            
                               به مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر 1917

حق تعیین سرنوشت، یا بازی با سرنوشت خلق؟
هدایت سلطان زاده
• گر حق جدائی در نظریه های سیاسی اوایل قرن بیستم تنها تبصره ای بر حق تعیین سرنوشت ملت ها بود و الزاما در جدائی و تشکیل دولتی مستقل خلاصه نمی شد، امروز بطریق اولی و در عمل ما با هم سرنوشتی و همبستگی ملت ها در درون کشورهائی که با تنوع ملی و قومی و زبانی متفاوت هستند، روبرو هستیم و نیازمند طرح و الگوی سیاسی جدید برای زندگی در زمانه خود هستیم ...
به مناسبت یکصدمین سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر
زنان در اتحاد شوروی
سیمین کاظمی
• آنچه به تحول شگرف حقوق زنان در اتحاد شوروی و اقدامات آن دولت برآمده از انقلاب، اهمیتی مضاعف می بخشد این است که در آن زمان در دموکراسی های لیبرال غربی، برابری جنسیتی به رسمیت شناخته نشده و جنبش های زنان برای کسب حقوق بدیهی در تکاپو و مبارزه بودند. ...

طلاق: از آسیب اجتماعی تا توطئه دشمنان انقلاب
سیمین کاظمی
• سلطه ایدیولوژی مردسالاری با تحریف واقعیت، طلاق را به عنوان هیولایی خانمان برانداز معرفی می کند که هر روز فربه تر شده و گلوی جامعه را می فشارد. در این راه لشکری از روانشناسان و جامعه شناسان با گفتمان غالب همراه شده و طلاق را به عنوان منشا تمام مفاسد و مصایب شخصی و اجتماعی جا زده و با نادیده گرفتن و مسکوت گذاشتن عوامل اصلی، می کوشند تمام آسیب های اجتماعی را یکسره به طلاق نسبت دهند. ...


چپ و مسئله کاتالونیا
آلمودنا گراندس عضو جبهه متحد چپ
حمید حسینی
• دوست دارم مطالب زیر را خاطر نشان کنم: شواهد میگویند که در برابر دو دولت با مشخصات مشابه ولی با یک تفاوت اسیریم.۱-دولت مرکزی اسپانیا: فاسد، خود کامه، شریک دزد و حرفه ای. ۲ -دولت خو مختار کاتالونیا: فاسد، خود کامه، شریک دزد ولی غیرحرفه ای ...
عربستان در لیست سیاه
اردشیر زارعی قنواتی
• روز پنج شنبه ۵ اکتبر سال ۲۰۱۷ بعد از یک دوره کش و قوس سیاسی و حقوقی که موجب وهن سازمان ملل نیز گردیده بود، بالاخره این بالاترین نهاد بین المللی با امضای "آنتونیو گوترز" دبیرکل سازمان، دولت عربستان را در "فهرست سیاه نقض کنندگان حقوق کودکان" سازمان ملل متحد قرار داد ...

۱۳۹۶ مهر ۲۱, جمعه

جنسیت و جنسیت‌ زدگی از نگاه ایریگاری
مارینا دلوچیو، برگردان: ماری موسوی
• به باور ایریگاری زنان نیاز به واکاوی چیزی دارند که به عنوان حقیقت پذیرفته‌اند. آن‌ها باید دستگاه‌های چندگانه‌ی ستم را که برای تعریف و محدود کردن نه تنها بدن و تمایلات جنسی‌شان؛ بل نقش اجتماعی و سیاسی‌شان وجود دارد مورد بررسی قرار دهند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، «نه اندام جنسی زنان، نه تخیل و نه زبان‌شان امکان وجود ندارد.» ...
تجربه زنانه در آرایشگاهی در کابل
نسترن طارسی
• حین کار، از فرصت استفاده کردم و درباره خودش پرسیدم. فرحناز خانم سال‌های سال در ایران زندگی می‌کرده و فارغ‌التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه آزاد بود. با هیجان گفتم: «یعنی یک خانم داروساز ابروهای من را بر می‌دارد!؟» ...

هادی خرسندی

بکارت (نسخه نهائی)

• الا ای شیخ جویای بکارت 
به لای پای دخترها چه کارت؟ 
چرا گفتی بکارت ها که پاره-‌ست 
دقیقاً درصدش هفتاد و چارست؟ ...

 خبرش را در سایت «پیک نت» خوانده بودم:
"امام جمعه اصفهان گفت: ۷۴ درصد دختران ایرانی باکره به خانه بخت نمی روند"
" امام جمعه اصفهان گفته است ۷۴درصد دختران ما باکره نیستند! پیام آور از ایشان می‌پرسد: شما این آمار را از کجا آوردید؟ آمار مربوط به اصفهان است و یا کل کشور؟ امام جمعه می‌فرماید: من با این وضع فساد و فحشا حدسی گفتم، البته آقایانی هم که اطلاع دارند و نزد من می‌آیند تائید کرده اند......"
فریبا صفری نژاد

 نیست ردّی از خدا این روزها در یاری ام 
بی تو محکومِ نفس در عالمی اجباری ام 

بی تو محکومِ تحمل کردنِ جانی نحیف 
بی تو محکومِ تنی با زخمهای کاری ام ...

چه کسانی، کجا و کی برای جدا شدن اقدام کنند

ایرج واحدی پور

• در مواردی که گروههایی در یک کشور با هم زندگی می کنند که تفاهم کافی ندارند، بهتر است که امکان خود مختاری محدودی به معنای اداره امور داخلی خود به آنها داده شود. در کشورهایی مثل سویس و بلژیک، به گروههای ساکن آنجا امکان قابل توجه اداره فرهنگی، اقتصادی وسیاسی مستقل را به آنها میدهند. جایی که خود مختاری کافی نباشد، می شود از انواع جدایی دوستانه مانند آنچه که در چکسلواکی رخ داد استفاده کرد که به طور صلح آمیزی به دو کشورمستقل تقسیم شد. ...
رویای بر باد رفته استقلال
اردشیر زارعی قنواتی
• استقلال طلبان در کاتالونیا بعد از جلسه روز سه شنبه پارلمان با عقب نشینی از خواست خود در واقع شکست را پذیرفتند و هرگونه توجیهی برای این عقب نشینی تنها برای کاستن از تبعات این شکست است. آنان حتی حمایت ملی گرایان حامی استقلال را هم از دست خواهند داد و دولت پوجدمون بزودی با بحران عدم مشروعیت و اختلافات درونی مواجهه می شود که احتمال سقوط آن هم قریب الوقوع است ...

حسن معارفی پور
تقرب انقلابی ستارگان سرخ و سیاه ما
کوتاه در مورد دو نویسنده

• کتاب "نزدیکی" یا "تقرب انقلابی"، ستارگان سرخ و سیاه ماه، کتابی است که توسط الیور بساسنوت و میشل لوئی در سال ۲۰۱۴ به زبان فرانَسوی نوشته و ترجمه ی آلمانی ان در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. در این کتاب نویسندگان به نزدیکی و همکاری جنبش کمونیستی و انارشیستی از گذشته تاکنون پرداخته و تلاش می کنند، از این طریق گفتمانی برای نزدیکی دو نیرو ایجاد کنند ...

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

به مناسبت روز دختر 


اگر دستم  رسد  به  چرخ  گردون

ازآن پرسم که این چون است وآن چون 

یکی را  داده ای صد  ناز  و  نعمت 

یکی  را  قرص جو  آلوده  در خون  

زنده یاد مرحوم رازق فانی 


صدف

همه جا دکان رنگ است همه رنگ ميفروشد
دل من به شيشه سوزد همه سنگ ميفروشد
به کرشمه يی نگاهش دل ساده لوح ما را
چه به ناز ميربايد چه قشنگ ميفروشد

۱۵ سال زندان برای فعالان حقوق بشر در ترکیه
  • دفتر دادستانی ترکیه گروهی از فعالان حقوق بشر را به همکاری با تروریسم متهم کرده و برای آن‌ها درخواست ۱۵ سال زندان کرده است. نماینده عفو بین‌الملل نیز در میان این فعالان است ...

از برادرم... و درباره ی جنبش دادخواهی
متن سخنرانی در کنفرانس بروکسل به مناسبت بزرگداشت جان باختگان
مرسده محسنی
• من امروز میخواهم همانطور که در آفیش بزرگداشت آمده، به عنوان خواهر مجتبی صحبت کنم. اکثرا ما از عزیزان جانباخته به طور جمع صحبت میکنیم و کمتر چهره فردی آنها شناخته میشود. در حالی که به نظر من لازم هست که کمی به این عزیزان هویت فردی هم بدهیم و آن ها را به یادها برگردانیم. احساس من اینطور است که ما به آنها بدهکاریم ...
وقتی هنر هم سر به طغیان برمی دارد
لوموند دیپلماتیک، ترجمه: منوچهر مرزبانیان
• گسستن از موازین هنر «بورژوا» ــ از طریق ”کوبیسم“، ”فوتوریسم“، هنر ”آبستره“ ، ”سمبولیزم“ و غیره ــ حتی پیش از وقوع جنگ جهانی اول آغاز گردیده و آنگاه وقت آن رسیده بود که به تعریف معنای اقدامی سزاوار، در سمت و سوی سپیده دم دورانی نو، پرداخت. در چه چیز، چگونه و تا کجا هنرمندان، به یمن صلاحیت های خاص خود، می توانستند به زیبا سازی حیات انسان ها در چشم انداز انقلاب سرگرفته یا محتمل در آینده، یاری رسانند؟ ...

در آستانه نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین
رویای چینی و سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی
ویکتور پیروژنکو - برگردان: ا. م. شیری
• هجدهم اکتبر سال جاری نوزدهمین کنگره حزب کمونیست، حزب رهبر و حاکم جمهوری خلق چین، بزرگترین حزب جهان بلحاط کمی (با۹۰ میلیون نفر عضو) کار خود را آغاز می‌کند. حزب کمونیست در نظام سیاسی ابرقدرت چین نقش استثنایی ایفا می‌کند. حاکمیت دولتی انحصاری آن در قوانین موجود مورد تصریح قرار گرفته، و این مفهوم اساسی را حوادت آتی ماه اکتبر مشخص می‌کند ...
https://www.youtube.com/watch?v=PAvF0N772io
https://www.youtube.com/watch?v=VaK_CZk-0Rg

۱۳۹۶ مهر ۱۷, دوشنبه

https://4.bp.blogspot.com/-ozcXHEu_SME/UVsNUdAIneI/AAAAAAAAGU8/ah2wqvq9hFc/s200/228016_221229321226703_3785671_n%255B1%255D.jpg
سرمایه‌ داری، قاتل روسیه
حوادث ۲۴ سال قبل در اوایل اکتبر سال ۱۹۹٣ فاجعه‌ بارترین و دهشتناک‌ ترین صفحه تاریخ روسیه بعد از تخریب خائنانه اتحاد شوروی و نظام شورایی می‌باشد. این صفحه، در عین حال، بعنوان رذیلانه‌ ترین و  شرم‌ آورترین صفحه در تاریخ حاکمیت جنایی- الیگارشی نیز  ثبت شده است.شلیک به شورای‌عالی که طبق قانون انتخاب شده بود، در واقعیت امر، شلیک به قانون اساسی بمثابه مانع «اربابان» جدید، شلیک به مردم به پا خاسته برای دفاع حق قانونی خود بود.
اگرآن چشم شیرافگن شرابیست 
 دل ماهم بیاد اوکبابیست
مکن انکار حسن خوبرویان 
 که این مضمون زیبای کتابیست

کمیتۀ جهانی صلیب سرخ حضورش را در افغانستان محدود می‌سازد 

کارمندان صلیب سرخ در افغانستان چندین بار آماج حملات قرار گرفتند
مونیکا زینارلی، رئیس این کمیته در افغانستان، در نشست خبری گفت که در نُه ماه گذشته سه بار حملاتی بر کارمندان این اداره انجام شده که این کمیته و فعالیت‌های شان را متأثر ساخته است.

راهپیمایی زنان یهودی و مسلمان برای صلح 


زنان از قشر های مختلف به شمول یهودیان و مسلمانان در این راهپیمایی شرکت کردند و هدف آنان فقط صلح بود
هزاران زن اسرائیلی و فلسطینی روز یکشنبه در دشت های واقع در کنار دریای اردن به خاطر صلح راهپیمایی کردند.
این زنان که اکثر آنان با لباس های سفید رنگ ملبس بودند، با عبور از دشت و صحرا و تپه ها، در نزدیکی دریای اردن، خیمۀ را به نام "خیمۀ صلح" را بر پا کردند. در این راهپیمایی حدود ۵۰۰۰ زن اسرائیلی و فلسطینی اشتراک کردند.
استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان بلوف سیاسی ترامپ و تکرار اشتباهات گذشته/سنت «کابویی» شکست می‌خورد

ترامپ با پیروی از سنت کابویی و جنگ‌طلبی مانند روسای جمهور سابق این کشور با وجود هزینه صدها میلیارد دلاری و کشته شدن هزاران سرباز آمریکایی شکست واشنگتن در افغانستان را نادیده گرفته و به ادامه جنگ‌افروزی در این کشور تأکید دارد.

ظریف: پاسخ در خوری به "ترامپ" خواهیم داد

• درآستانه اعلام رسمی سیاست ترامپ درقبال برجام، ظریف و جعفری به وی هشدار دادند.جعفری گفت:اگر آمریکا سپاه رایک سازمان"تروریستی" بخواند، سپاه هم ارتش آمریکا را همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت ...
مرام اکوسوسیالیسم
میشل لووی. ترجمه: محمدرضا جعفری
• اگر بخواهیم گفته مشهور مارکس را راجع به دولت بعد از کمون پاریس بازنویسی کنیم باید بگوییم: مردم و کارگران صرفا نمی‌توانند دم‌ودستگاه تولید را تصرف کنند و آن را در جهت منافع خویش به کار گیرند: بلکه باید آن‌ را خُرد کنند و با نوع دیگری از تولید جایگزین کنند. این یعنی دگرگونی عمیق در ساختار تکنیکی تولید و منابع انرژی متکی به آن. آن نوع تکنولوژی که به محیط زیست احترام بگذارد. انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی در مرکز پروژه اکوسوسیالیستی قرار دارد. ...
کشوری که حاضر به "وداع با اسلحه" نیست
اردشیر زارعی قنواتی
• یکشنبه شب اول اکتبر جامعه آمریکایی بار دیگر با تصویر ناکارآمدی قانون اساسی ایالات متحده و قدرت تولید کنندگان سلاح در این کشور با رقم خوردن فاجعه قتل عام شهر توریستی "لاس وگاس" روبه رو شد. این تصویر به خلاف آنجه معمولا سعی می شود از جامعه آمریکایی به عنوان سرزمین فرصت ها و آرمانشهر ترسیم شود، بار دیگر مشکلات ساختاری در حوزه حقوقی و سیستم سیاسی کشور را به نمایش گذاشت ...
پرتوریکو، جایی که امریکا بر مصائب سرزمینش چشم می بندد
سپهر جمشیدی
• دونالد ترامپ در بازدید دیر هنگام بعد از فاجعه ی توفان های اخیراز پورتوریکو می گوید: " شما کمی بر بودجه ما اثر بد گذاشته اید چون پول زیادی خرج پورتوریکو کرده ایم ". کارمن یولین کروز شهردارانتخابی سن خوان مرکز پورتوریکو ، ضمن انتقاد از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر " خوب بودن عملیات امدادرسانی به این جزیره " می گوید: برای دریافت کمک حاضر است گدایی کند چرا که مردم این منطقه از امریکا، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند ...

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

مهاجم انتحاری داعش در یک زیارت در بلوچستان ۲۰ نفر را کشت 

عکس آرشیف از محل حمله بر یک زیارتگاه صوفیان در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان
داعش مسوولیت این حمله را به دوش گرفته است. این حمله در روستای "جل مگسی" در ۴۰۰ کیلومتری شرق کویته به وقوع پیوسته است.

شایسته واعظ تاریخ ساز شد 

شایسته واعظ پس از پنج ماه و نشست در ۲۰ کشور جهان، با طیاره دور جهان را پرواز کرد
خانم واعظ سفر دور دنیا را از شهر دیتونا بیچ ایالات متحده به تاریخ سیزدهم ماه می آغاز نمود، پس از پنج ماه سفر به دور دنیا، و توقف در۲۲ کشور جهان، شام روز چهارشنبه به شهر دیتونا بیچ برگشت.

ترمپ تصمیم اش را در مورد توافق هسته ای با ایران، اعلام می‌کند 

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، حتی در جریان مبارزات انتخاباتی اش منتقد سر سخت توافق هسته ای با ایران بود و تعهد کرده بود که حین رسیدن به قصر سفید آنرا "پاره" کند

عفو بین الملل: اروپا افغان‌های بیشتر را برگشت می‌دهد 

آرشیف: پناهجویان افغان در آلمان
سازمان عفو بین الملل، روز پنجشنبه در گزارش جدید خود، با بیان این مطلب نگاشته است که حکومت های اروپایی، آگاهانه خطراتی را که بازگشت کنندگان با آن مواجه می گردند، نادیده گرفته و اتحادیۀ اروپایی به شدت حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می دهد تا رقم بزرگ برگشت کنندگان را بپذیرد.

پاکستان شریک قابل اطمینان ما است - تلرسن 

رکس تلرسن، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز چهار شنبه با خواجه آصف، وزیر خارجۀ پاکستان، در مقر وزارت خارجۀ امریکا دیدار کرد

محترمه نجیبه جان سمیع


جان من! دیشـب که در بـزم حـریـفان دیدمــت
خنـــده بر لـب داشـــتی اما پریشـان دیدمــت
https://4.bp.blogspot.com/-ozcXHEu_SME/UVsNUdAIneI/AAAAAAAAGU8/ah2wqvq9hFc/s200/228016_221229321226703_3785671_n%255B1%255D.jpg
آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی ایران
 صلح بد از جنگ خوب بهتر است 

دمیتری سدوف، ترجمه ی ا. م. شیری
• فعالیت سازمان فلسطینی «الفتح» و «حزب‌الله» لبنان، که وظیفه نابودی اسرائیل را در برنامه‌های خود ثبت کرده‌اند، مهمترین مشکل در راه حل و فصل مناقشه می‌باشد. در تل‌آویو عقیده دارند، که درست همین شرایط امکان برقراری صلح پایدار در اطراف اسرائیل را از بین می‌برد، اگر چه راه واقعی رسیدن به صلح از مسیر گفتگو می‌گذرد. زمان انجام این کار نزدیک می‌شود. زیرا، تحکیم موضع سوریه، ایران و روسیه در منطقه پس از غلبه بر داعش، اسرائیل را با شرایط تازه‌ای رو در رو قرار می‌دهد. ...
خشونت گسترده پادشاهی اسپانیا علیه مردم کاتالان و تبعات آن!
عظیم هاشمی
• اینکه جریانات مختلف مانند جبهه پودموس چگونه بتوانند از این فرصت بدست آمده موقعیتی بوجود آورند برای همبستگی گسترده‌تر توده ها علیه دولت حاکم، موضوعی است که در چند روز آینده خود را بهتر نشان خواهد داد. اما آنچه از هم‌اکنون روشن است اینکه هر چند این مردم کاتالونیا بودند که از میدان این رودرویی مشخص، پیروز بیرون آمدند اما امکان تشدید سرکوب را نمی‌توان نادیده گرفت ...

اهدای نوبل پزشکی ۲۰۱۷ به ۳ دانشمند آمریکایی

• جایزه نوبل پزشکی به سه پژوهشگر آمریکایی به خاطر تحقیقات درباره عملکرد "ساعت درونی" تعلق گرفت. کشف آنان می‌تواند به درمان اختلال خواب و فهم بهتر پدیده‌هایی همچون پرواززدگی کمک کند. ...

چند نکته درباره رفع برخی محدودیت های زنان در عربستان
سیمین کاظمی
• با یک نگاه تاریخی، اصلاحات محمدبن سلمان و اعطای برخی حقوق به زنان، را می توان با اصلاحات دوره پهلوی (اول و دوم) مقایسه کرد. در واقع این اصلاحات نه به فراخور ضرورت های درونی جامعه ی ایران یا عربستان و یا تغییر نگرش حاکمیت های سیاسی این کشورها به مساله جنسیت یا التزام به برابری جنسیتی بلکه معطوف به کارکرد و منافع سیاسی چنین تغییرات و اصلاحاتی بوده است ...

اعتراض "درسا" زن شطرنج باز ایرانی به حجاب اجباری

• درسا درخشانی، دومین استاد بزرگ شطرنج ایران روز سوم دی ماه سال قبل گفته بود که حجاب برای او آزاردهنده است: «به عنوان یک زن ایرانی، باید روسری رسمی سر کنم که قطعا آزار دهنده است و حواسم را مختل می‌کند. از سوی دیگر، در ایران همه می‌دانند که افراد خارجی با حجاب آشنا نیستند و به رعایت آن علاقه‌ای ندارند.» ...